Overige berichten

Huisbezoeken tijdens klinische studies

Huisbezoeken tijdens klinische studies

Nog niet zo lang geleden was het ondenkbaar om studiebezoeken bij de patiënt thuis uit te voeren, maar recentelijk zijn meer en meer onderzoeksbedrijven overtuigd van de geassocieerde voordelen. Het algemene doel van een klinische studie is het ontwikkelen van een nieuwe en verbeterde behandeling voor de patiënt. Daarom zou iedere ontwikkeling die bijdraagt tot het sneller bereiken van dit doel in overweging genomen moeten worden. Aangezien meer en meer farmaceutische bedrijven bekend geraken met patiënt georiënteerdheid, neemt de interesse in huisbezoeken, in plaats van bezoeken aan het ziekenhuis, sterk toe.

Aangezien het onmogelijk is om de gehele klinische studie naar het huis van de patiënt te verplaatsen, is een meer realistische aanpak het combineren van huisbezoeken en bezoeken aan de onderzoekssite. Volgende procedures kunnen bijvoorbeeld onder anderen allemaal door een getrainde verpleegkundige bij de patiënt thuis uitgevoerd worden: lichaamsevaluatie, vitale functies, bloedafname, invullen vragenlijst, toedienen studiegeneesmiddel, enz. Toch zijn bezoeken aan de onderzoekssite nog steeds belangrijk wanneer een dokter of materiaal, zoals een MRI, noodzakelijk zijn.

Er zijn veel onderdelen die samen bijdragen aan het goede verloop van een huisbezoek. De betrokkenheid van veel verschillende stakeholders en leveranciers, leidt tot een complexe organisatorische structuur.

  • Het studieprotocol, goedgekeurd door het Ethisch Comité en de autoriteiten, definieert de omvang van de huisbezoeken
  • De onderzoekssite includeert patiënten
  • De site stuurt een verzoek naar het bedrijf dat de huisbezoeken voorziet
  • Het bedrijf traint een lokale thuisverpleegkundige en een back-up, indien nodig
  • De hoofdonderzoeker delegeert taken gebruik makend van de ‘Authorization Log’
  • Het bedrijf bezorgt al het nodige materiaal aan de thuisverpleegkundige
  • De thuisverpleegkundige gaat naar de patiënt thuis en voert de taken uit, zoals aangegeven in het studieprotocol
  • De thuisverpleegkundige noteert alle belangrijke informatie op een werkblad en stuurt dit document naar het bedrijf ter controle Na de controle, wordt het document naar de site verstuurd.
  • Wanneer er symptomen optreden of onvoorziene omstandigheden zich voordoen, wordt de site meteen op de hoogte gebracht
  • Uiteindelijk behoudt de site de medische verantwoordelijkheid

Hoewel dit alles veel moeite lijkt, zijn huisbezoeken deze investering toch waard, aangezien ze de kans op inclusie van patiënten aanzienlijk verhogen.

LinkedIn