Overige berichten

Voordelen van huisbezoeken voor onderzoekssite en sponsor

Less workload thanks to home visits during clinical trials Delta Healthcare Consulting

Onderzoekssite

Een belangrijke taak van de onderzoekssite is het rekruteren van patiënten. Helaas lukt het 2 op de 3 sites niet om de vereisten voor de rekrutering van patiënten te halen. Het bijkomende hoge percentage van afvallers, om verschillende redenen zoals planningsproblemen, ongelegen locatie, vergeten van bezoeken, familiezaken, enz., zorgt ervoor dat slechts 25% van alle gescreende patiënten ook effectief het einde van de studie halen.

Volgens een onderzoek, uitgevoerd door het Centre for Information & Study on Clinical Research Participation (CISCPR), zijn de 5 meest voorkomende redenen voor patiënten om een studie te verlaten, allemaal gerelateerd aan het ongemak om naar een fysieke plaats te gaan.

Als een gevolg hiervan, moeten bijna 1 op de 5 studies vroegtijdig beëindigd worden door onvoldoende deelnemers. Huisbezoeken introduceren in klinisch onderzoek zou dus het rekruteringsproces kunnen bevorderen. Hierdoor zal de site ook extra tijd kunnen spenderen aan het rekruteren van patiënten.

Een klinische studie kan een grote druk leggen op het personeel van de onderzoekssite. Naast de tijd die ze moeten investeren in het rekruteringsproces, wordt de site ook overladen met de vele bezoeken en de bijkomende administratie. Huisbezoeken kunnen hierdoor een deel van de werkdruk wegnemen.

Sponsor

Zoals reeds vermeld, moeten patiënten als een essentiële stakeholder beschouw worden. Als gevolg kan het succes van een studie bepaald worden door de rekrutering en retentie van patiënten. Spijtig genoeg ondervinden veel sponsors hiermee problemen. Het opleggen van een studie met vele bezoeken aan drukke of zieke patiënten, leidt tot uitvalpercentages tot 60%, met als gevolg kostelijke vertragingen en ontbrekende gegevens, die de integriteit en de resultaten van de studie in gevaar kunnen brengen.

Verder kan het uitsluiten van bepaalde patiënten omwille van de woonplaats, leiden tot een weinig representatieve studiepopulatie. Daarom kan het verhogen van het comfort van de patiënt en de toegankelijkheid tot de studie de sponsor ten goede komen:

een hogere rekruteringssnelheid en retentie zullen uiteindelijk een significante impact hebben op de resultaten, de kosten en de duur van een studie, wat uiteindelijk zal helpen bij het sneller op de markt krijgen van het product. Verder is het bewezen dat huisbezoeken, in tegenstelling tot de algemene veronderstelling, kostenneutraal zijn.

Naast de hogere rekruteringssnelheid en retentie, hebben huisbezoeken ook een positieve impact op de correcte naleving door de patiënt. Aangezien eenzelfde verpleegkundige regelmatig tot bij de patiënt komt, leidt dit tot een persoonlijke connectie, waardoor de deelnemers zich meer gewaardeerd en gehoord voelen.

LinkedIn